نویسنده = سعید تقوایی گنجه‌علی
تعداد مقالات: 9
1. رقص سماع

دوره 24، شماره 95، پاییز 1398، صفحه 3-5

سعید تقوایی گنجه‌علی


2. قفل تأمین

دوره 23، شماره 93، بهار 1398، صفحه 3-4

سعید تقوایی گنجه‌علی


3. انطباق با استاندارد، چراغ راه توسعه‌ی صنعت تایر ایران

دوره 23، شماره 91، پاییز 1397، صفحه 3-4

سعید تقوایی گنجه‌علی


4. فناوری تحریم

دوره 22، شماره 90، تابستان 1397، صفحه 3-4

سعید تقوایی گنجه‌علی


5. خیلی زود دیر می‌شود

دوره 22، شماره 89، بهار 1397، صفحه 3-4

سعید تقوایی گنجه‌علی


7. قانون ریچ و توسعه‌ی صادرات

دوره 22، شماره 87، پاییز 1396، صفحه 16-19

سعید تقوایی گنجه‌علی


8. قانون ریچ (REACh)؛ اماها و اگرها

دوره 22، شماره 87، پاییز 1396، صفحه 3-4

سعید تقوایی گنجه‌علی


9. کیمیاگران علم و معرفت

دوره 21، شماره 86، تابستان 1396، صفحه 3-3

سعید تقوایی گنجه‌علی