قانون ریچ در صنعت تایر دنیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس آینده‌نگاری فناوری، اداره‌ی برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت تغییر گروه صنعتی بارز

2 عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی پلیمر

چکیده

در این مقاله ابتدا ارتباط میان ممنوعیت‌های ریچ و محدودیت‌هایی که پیرو آن در صنعت تایر ایجاد می‌شود، شرح داده خواهد شد. پس‌ازآن به نقش مؤثر انجمن تولیدکنندگان تایر و لاستیک اروپا (ETRMA)(1)، به‌عنوان متولی بررسی انطباق تایرهای واردشده به اتحادیه‌ی اروپا با قانون ریچ اشاره می‌شود. انجمن تولیدکنندگان تایر و لاستیک اروپا موظف است گزارش وضعیت انطباق تایرهای واردشده به کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را به‌طور منظم برای مسؤولان ریچ ارسال کند. قانون ریچ در کشورهای مختلف نیز با نام مشابه یا نام‌های دیگر  دیگر شناخته می‌شود که درعمل تمامی مواد ممنوع شده در این قانون‌ها، مشابه قانون ریچ اتحادیه‌ی اروپاست و این نشان از جامعیت این قانون و گستردگی انطباق با این الزام در کشورهای مختلف دارد. در پایان اثر قانون ریچ بر صنعت تایر ایران شرح داده خواهد شد و به این پرداخته خواهد شد که تایرسازان داخلی برای این‌که بتوانند سهمی از بازارهای صادراتی را داشته باشند و قدرت رقابت در عرصه‌های بین‌المللی را داشته باشند، ناچار به تولید محصول در انطباق با الزام‌های ریچ هستند.

کلیدواژه‌ها


1. Step- by- Step Guide to the REACh Regulation, version 6, March 2009, Premier Farnell
2. REACh cataluge on "what should your company know?" by European Chemical Agency
3. REACh Rubber Industry Manual, EC Reg, 2006/1907 version 1.1 Feb 2008, ETRMA
4. http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=ein
5. H. Estreicher, Turky adopts a REACh-like Chemical Legislation, July 2009 Kleer Heckman LLP
6. H. Estreicher, Turky adopts a REACh-like Chemical Legislation, July 2009 Kleer Heckman LLP
7. State of knowledge report for tire material and tire wear particles, July 2008, prepared by ChemRisk Inc. and IDK inc.
8. http://ec.europa.eu/environment/waste/elv_index.htm
9. Managing end-of-life tires, world business council for sustainable development
10. End of life tires a valuable resource with growing potential, 2010 edition, ETRMA
11. http://www.intertek.com/vol-724-eu-en-71-12-2013-nitrosamines-subtances-published-harmonised/
12. http://www.chemsafetypro.com/Topics/China/China_REACH_MEP_Order_7_New_Substance_Notification.html
13. http://www.chemsafetypro.com/Topics/Turkey/Turkey_REACH_KKDIK_regulation.html
14. http://www.rubbernews.com/article/20160202/NEWS/301259981
15. http://www.cirs-reach.com/Japan_CSCL/New_Japan_Chemical_Substances_Control_Law_CSCL.html