نویسنده = فرسا فتوحی
تعداد مقالات: 4
1. دوده و قانون ریچ

دوره 22، شماره 87، پاییز 1396، صفحه 68-72

فرسا فتوحی


2. معرفی آژانس مواد شیمیایی اروپا (ECHA)

دوره 22، شماره 87، پاییز 1396، صفحه 73-77

فرسا فتوحی