نویسنده = مهدی شیوا
استفاده از امواج فراصوتی برای اندازه‌گیری ویژگی جهندگی آمیزه‌های لاستیکی

دوره 21، شماره 84، اسفند 1395، صفحه 13-21

مرتضی طاهری؛ ابوالفضل فورگی نژاد؛ مهدی شیوا