دوره و شماره: دوره 26، شماره 105، خرداد 1401، صفحه 1-116 
روشهای نوین تمیز کردن قالب تایر

صفحه 29-35

10.22034/irm.2022.152943

علیرضا بهزادی؛ طاهره کرامتی؛ محمد لایقی قلعه سوخته؛ ندا مهاجرانی


منشاء رفتار اتلافی انرژی های دینامیکی-مکانیکی در مواد لاستیکی

صفحه 91-102

10.22034/irm.2022.152949

جواد طولابی؛ محمدرضا پورحسینی؛ محمود رضوی زاده؛ میلاد سعادت تقرودی