تعداد مقالات: 162
76. تراوایی نانوکامپوزیت‌های لاستیکی پرشده با نانوصفحات گرافن

دوره 21، شماره 86، تابستان 1396، صفحه 21-30

محمد رائف؛ مهدی رزاقی کاشانی


77. بررسی عامل‌‌های مؤثر بر یکنواختی تایر

دوره 22، شماره 89، بهار 1397، صفحه 23-38

فاطمه خودکار؛ حسین روشنائی


78. فرایند دریافت E- Mark

دوره 23، شماره 91، پاییز 1397، صفحه 28-35

مینا سقایی


82. مروری بر الاستومرهای بلورمایع: ساختار، انواع و کاربردها

دوره 22، شماره 88، زمستان 1396، صفحه 36-43

سمیه محمدیان؛ محمد برغمدی


83. مروری بر روش‌های ارزیابی حلالیت آمیزه‌های بسپاری

دوره 20، شماره 81، بهار 1395، صفحه 36-51

نگین فرشچی؛ علی عباسیان


85. بررسی وضعیت صنعت تایر در کشور چین

دوره 24، شماره 95، پاییز 1398، صفحه 37-48

ناصر امامی؛ سارا انصاری


86. مدل تأثیر سرمایه‌ی فکری بر عملکرد کلی سازمان

دوره 23، شماره 93، بهار 1398، صفحه 47-60

سودابه رشیدی؛ نگار معتمدی؛ مهدی حدادزاده


90. آشنایی با قانون ریچ

دوره 22، شماره 87، پاییز 1396، صفحه 20-30

مینا سقایی


92. استانداردها در حوزه‌ی تایر موتورسیکلت و دوچرخه

دوره 23، شماره 91، پاییز 1397، صفحه 36-45

فاطمه خودکار؛ حسین روشنائی


94. استراتژی برندسازی شرکت میشلین

دوره 22، شماره 88، زمستان 1396، صفحه 44-61

فاطمه جعفرزاده؛ فاطمه خودکار


95. مقاومت غلتشی و صرفه‌جویی مصرف سوخت

دوره 21، شماره 84، زمستان 1395، صفحه 44-48

فریبرز تاجدینی


99. مروری بر انواع دوده‌ها به‌منظور ایجاد رسانایی در صنعت لاستیک

دوره 24، شماره 95، پاییز 1398، صفحه 49-59

علی عباسیان؛ حمیدرضا صباغی


100. انتخاب استراتژی در سطح کلان با رویکرد تلفیقی کارت امتیازات متوازن (BSC) و فرایند تحلیل شبکه‌یی (ANP)

دوره 20، شماره 81، بهار 1395، صفحه 52-63

حسن خوبیاری شورباز؛ ابراهیم شریفی یار؛ محبوبه سلطانی نژاد