تعداد مقالات: 123
76. مقاومت غلتشی و صرفه‌جویی مصرف سوخت

دوره 21، شماره 84، زمستان 1395، صفحه 44-48

فریبرز تاجدینی


78. انتخاب استراتژی در سطح کلان با رویکرد تلفیقی کارت امتیازات متوازن (BSC) و فرایند تحلیل شبکه‌یی (ANP)

دوره 20، شماره 81، بهار 1395، صفحه 52-63

حسن خوبیاری شورباز؛ ابراهیم شریفی یار؛ محبوبه سلطانی نژاد


81. استانداردها در حوزه‌ی تایر موتورسیکلت و دوچرخه

دوره 23، شماره 91، پاییز 1397، صفحه 36-45

فاطمه خودکار؛ حسین روشنائی


86. قانون ریچ و تأثیر آن بر صنایع پایین‌دستی

دوره 22، شماره 87، پاییز 1396، صفحه 31-41

مینا سقایی


87. مدل‌های پیش‌بینی طول عمر انبارداری قطعه‌های لاستیکی در فراورده‌های ماسک محافظ

دوره 22، شماره 88، زمستان 1396، صفحه 62-70

عباس محمدی؛ یاسر امانی؛ حسین رئوفی‌راد


88. تأثیر بدبینی سازمانی بر مقاومت در برابر تغییرات

دوره 21، شماره 84، زمستان 1395، صفحه 49-59

محمد محمودی میمند؛ سولماز الهامی


89. بررسی نقش و تأثیر سبکِ زندگی بر کیفیتِ زندگی کاری

دوره 22، شماره 89، بهار 1397، صفحه 49-65

احمد عربشاهی کریزی؛ سعید یعقوبی


90. بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر بهبود خدمات پس از فروش

دوره 20، شماره 81، بهار 1395، صفحه 64-74

سعید هداوند؛ مسعود زادمهر


91. نقش و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

دوره 20، شماره 82، تابستان 1395، صفحه 63-76

احمد عربشاهی کریزی؛ سمیرا رجبیان عارفی


93. شناسایی و رتبه‌بندی مانع‌های استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت لاستیک پارس، با استفاده از برنامه‌ریزی ترجیح‌های فازی لگاریتمی

دوره 23، شماره 93، بهار 1398، صفحه 72-82

عبدالحسین جعفرزاده؛ محمد رضا فتحی؛ علی زمانیان؛ محمد حسین سلیمانی سروستانی


96. قانون ریچ در صنعت خودروی ایران

دوره 22، شماره 87، پاییز 1396، صفحه 42-44

سعید منوچهری