نویسنده = محمد رضا فتحی
تعداد مقالات: 11
1. تبیین متغیرهای مالی موثر در پیش بینی درماندگی مالی: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی

دوره 25، شماره 101، بهار 1400، صفحه 65-84

حمید رحیمی؛ مهرزاد مینویی؛ محمد رضا فتحی


6. شناسایی و رتبه‌بندی عامل‌های تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری صنعت لاستیک کشور

دوره 23، شماره 93، بهار 1398، صفحه 35-46

غلامرضا جندقی؛ محمد رضا فتحی؛ محمد حسن ملکی؛ علی زمانیان


7. شناسایی و رتبه‌بندی مانع‌های استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت لاستیک پارس، با استفاده از برنامه‌ریزی ترجیح‌های فازی لگاریتمی

دوره 23، شماره 93، بهار 1398، صفحه 72-82

عبدالحسین جعفرزاده؛ محمد رضا فتحی؛ علی زمانیان؛ محمد حسین سلیمانی سروستانی


8. به‌کارگیری نقشه‌برداری جریان ارزش در حرکت به سمت تولید ناب

دوره 23، شماره 92، زمستان 1397، صفحه 29-44

رضا نوروزی؛ مهدی نصراللهی؛ محمد رضا فتحی