شناسنامه علمی

دوره 23، شماره 94، شهریور 1398، صفحه 1-88


شناسنامه علمی

دوره 24، شماره 95، آذر 1398، صفحه 1-136


شناسنامه علمی

دوره 24، شماره 96، اسفند 1398، صفحه 1-124


شناسنامه علمی

دوره 25، شماره 101، خرداد 1400، صفحه 1-128


شناسنامه علمی

دوره 25، شماره 102، شهریور 1400، صفحه 1-116


انطباق با استاندارد، چراغ راه توسعه‌ی صنعت تایر ایران

دوره 23، شماره 91، آذر 1397، صفحه 3-4

سعید تقوایی گنجه‌علی


شناسایی مکانیسم های تخریب گرمایی کامپوزیت های اپوکسی/نانو ذرات الاستومری شبکه ای شده بوسیله معادلات منحنی جامع

دوره 27، شماره 108، اسفند 1401، صفحه 3-12

10.22034/irm.2022.333629.1171

محمدرضا کلایی؛ محمد حسین کرمی؛ رامین خواجوی؛ امید مرادی؛ داوود زارعی


سازوکارهای حاکم بر پخت و خواص لاستیک پلی‌اتیلن کلروسولفونه (CSM) و آمیخته‌های آن

دوره 27، شماره 109، تیر 1402، صفحه 3-33

10.22034/irm.2023.360491.1184

حسین روشنائی؛ محمد رضا پورحسینی؛ محمود رضوی زاده؛ محمد خبیری


کیمیاگران علم و معرفت

دوره 21، شماره 86، شهریور 1396، صفحه 3-3

سعید تقوایی گنجه‌علی


قانون ریچ (REACh)؛ اماها و اگرها

دوره 22، شماره 87، آذر 1396، صفحه 3-4

سعید تقوایی گنجه‌علی


قدردانی

دوره 21، شماره 84، اسفند 1395، صفحه 3-4

فریبرز عوض ملایری


خیلی زود دیر می‌شود

دوره 22، شماره 89، خرداد 1397، صفحه 3-4

سعید تقوایی گنجه‌علی